Deneve BVBA
Zone d’activité Nord 7
5377 Baillonville

ALGEMENE VOORWAARDEN

Aanleiding:

Niemand zal een probleem hebben met hetgeen in deze algemene voorwaarden staat beschreven en zelfs zonder deze algemene voorwaarden hier naar hebben gehandeld als zijnde het vanzelfsprekend. Wij bieden u in goed vertrouwen ons eigendom aan en wensen u een geweldig verblijf met veel plezier en genot toe.

Helaas heeft de ervaring het tegendeel aangetoond, waardoor wij als verhuurder genoodzaakt zijn de “spelregels” middels deze algemene voorwaarden helder en duidelijk weer te geven. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Bij iedere reservering gaat de huurder (door het aanvragen van een reservering) akkoord met deze algemene voorwaarden, en deze te hebben gelezen en begrepen. Mocht u hierover vragen hebben, kunt ons altijd contacteren via bovenstaande contactgegevens.

 1. Begrippen

“Huurder”: de natuurlijk persoon welke voor zichzelf en eventueel anderen in een gezelschap op zijn of haar naam deze vakantiewoning huurt.

“Verhuurder”: de eigenaar van deze vakantiewoning, zijnde 1 natuurlijke persoon, welke onder de naam “Chalet huren in de ardennen” deze vakantiewoning verhuurt.

 1. Algemeen

De huurder welke de huurovereenkomst afsluit, is aansprakelijk voor alle betalingen. Tevens is de huurder aansprakelijk voor de door hem / haar, medehuurders en eventuele gasten veroorzaakte schade. Ook indien deze eventuele schade na zijn / haar vertrek uit de woning wordt vastgesteld. De woning dient door de huurder en zijn medebewoners met de nodige zorg te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.

 1. Reserveren

Door het boeken via onze website www.chalethurenindeardennen.be , via een website van derde aanbieders, per email info@chalethurenindeardennen.be of telefonisch  0479879716 doet u een aanvraag tot reservering voor de door u aangegeven periode.

Bij het reserveren verzoekt verhuurder aan huurder om gegevens (volledige naam, adres, geboortedatum en -plaats, mobiel telefoonnummer, email en bankrekeningnummer waarop de waarborg mag teruggestort worden) aan te reiken.

Door reserveren bevestigt huurder dat huurder de algemene voorwaarden van verhuurder heeft gelezen en begrepen en hiermee akkoord gaat.

Na ontvangst van reservering door huurder stuurt verhuurder aan huurder per email, na controle van de beschikbaarheid, de bevestiging van de reservering per email, inclusief instructies van de woning en de bevestigingsfactuur. Op de bevestigingsfactuur staan de bedragen welke door huurder in termijnen (voorschot en slotbetaling, inclusief waarborg) dient te betalen op de aangegeven rekening van verhuurder.

Pas na ontvangst van de betaling door huurder heeft huurder een bindende huurovereenkomst.

 1. Betalingen

Huurder dient bij reservatie binnen de 10 dagen na de bevestigingsmail een voorschot van 25% van de huurprijs (inclusief waarborg & eindschoonmaak) te storten op rekening van verhuurder. Via de website moet je direct bij reservering het voorschot betalen anders is er geen boeking geaccepteerd.

In de bevestigingsemail ontvangt huurder een duidelijk overzicht van de door huurder te betalen bedragen en uiterlijke termijnen. De huurder dient bij de betaling duidelijk het betreffende bevestigingsnummer en de huurperiode te vermelden.

Het totaal saldo moet via de slotbetaling ten laatste 30 dagen voor de aanvang van het verblijf bij verhuurder op de rekening zijn bijgeschreven.

Voorschotten worden nooit terugbetaald.

 1. Waarborg

Het bedrag van de waarborg is vastgelegd op 500,- euro. Bij een langere periode dan 1 week wordt de waarborg evenredig vermeerderd ten opzichte van de totale periode van het gereserveerde verblijf. De waarborg, of restant hiervan, wordt uiterlijk 14 dagen na vertrek van huurder aan huurder terugbetaald, tenzij er een gegronde reden is (bijvoorbeeld in geval van grotere schade) waarbij een langere periode nodig is deze af te handelen. In dat geval zal verhuurder dit per email aan huurder vermelden, met verantwoording van de betreffende reden hiervan en een geschat tijdstip waarop de waarborg, of restant hiervan, wel wordt terugbetaald.

 1. Niet tijdig betalen

Indien huurde niet tijdig betaalt, ziet verhuurder dit als annulering van de huur door de huurder en is de huurovereenkomst per direct ontbonden. Verhuurder heeft dan het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw in de markt voor verhuur aan te bieden. Het door huurder betaalde voorschot wordt dan niet terugbetaald. Indien huurder het voorschot nog niet heeft voldaan, blijft huurder deze schuldig aan verhuurder, ongeacht of verhuurder de vakantiewoning in de gereserveerde periode nog verhuurt.

 1. Annulering door huurder

Elke annulering door huurder moet per email ( info@chalethurenindeardennen.be ) aan verhuurder worden gemeld. Verhuurder brengt vervolgens de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de resterende periode tussen annulering en de aanvang van de huurperiode:
– annulering meer dan 90 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100,- euro administratiekosten

– annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom, exclusief de waarborg, met

een minimum van 100,- euro
– annulering tussen de 59e en de 15e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom, exclusief de waarborg, met

een minimum van 200,- euro
– annulering minder dan 15 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom, exclusief de waarborg

Indien huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel vergoeding plaats vinden en blijft huurder de totale som van de bevestigingsfactuur verschuldigd aan verhuurder.

De huurder kan 1 keer gratis een bestaande reservatie in de toekomst herboeken, ttz zonder administratieve kost. Nadien geldt hiervoor een kost van 50 € per herboeking.

 1. Annulering door verhuurder

Indien door onvoorziene omstandigheden verhuurder de huur moet annuleren en de huurovereenkomst eenzijdig ontbindt, zal de huurder hiervan onmiddellijk per email van op de hoogte worden gebracht en worden door huurder gedane betalingen door verhuurder binnen 7 dagen aan huurder terugbetaald.

Indien de annulering van de huurovereenkomst door verhuurder niet het resultaat is van overmacht, dan zal verhuurder bovendien een extra bedrag van 20% van de huur (exclusief waarborg) aan huurder betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

 1. Kosten energie- en waterverbruik

Het verbruik van energie en water wordt volgens de meterstanden aangerekend.

 • Energiekosten: 0,45 euro per Kwh (per aangevangen 1 Kwh)
 • Waterverbruik: 7,- euro per m3 (per aangevangen 0,1 m3).
 • Gas: 8.5 € per dag (ongeacht aantal personen) (enkel van toepassing voor “Chalet 1 – Beukenhof 2020”)

Opgelet, door de enorm stijgende energieprijzen kunnen we genoodzaakt zijn om bovenstaande tarieven aan te passen (deze zijn dus louter indicatief en kunnen hoger zijn nav uw verblijf, ook al stonden er lagere prijzen op moment van uw reservatie in deze voorwaarden).

 1. Schade

Indien er een schadegeval tijdens verblijf van huurder in of om de woning is, wordt dit verrekend via de door huurder betaalde waarborg. Bij schade welke het bedrag van de resterende waarborg overtref, worden de kosten van de totale schade minus de resterende waarborg bij huurder in rekening gebracht, welke huurder alsnog binnen 14 dagen aan verhuurder dient te voldoen.

Huurder is altijd verplicht enige schade per omgaande, doch ten minste binnen 24 uur, bij verhuurder te melden.

 1. Eindschoonmaak

Bij een normaal achtergelaten vakantiewoning wordt er een eindschoonmaak van 90,- euro (chalets Beukenhof & Pascal) / 60,- euro (chalet Eikenhof) aangerekend.

Ook voor een volgende huurder is het prettig om binnen te komen in een propere vakantiewoning. Gelieve dan ook steeds respect te hebben voor de vakantiewoning, omgeving en het aanwezige inventaris.

Indien verhuurder van mening is dat de woning extreem vuil achtergelaten is, wordt door verhuurder 50,- euro extra op de waarborg van huurder ingehouden.

Bij klachten na verblijf van huurder worden de nodige kosten voor correctie in of aan de vakantiewoning of schadeloosstelling van de waarborg van huurder ingehouden. Indien de waarborg van huurder inmiddels is terugbetaald, ontvangt huurder van verhuurder een aanvullende factuur voor de betreffende kosten.

 1. Aantal personen

Er gelden vaste huurprijzen ongeacht het aantal personen. Onze vakantiewoning heeft een verhuurattest van 8 personen +1 kinderen.

Er mogen nooit meer personen aanwezig zijn dan het aantal zoals vermeld op deze algemene voorwaarden (kinderen inbegrepen). Er is geen toelating voor tenten, caravans en campers.

Indien het verblijf van het aantal personen in de vakantiewoning (inclusief terrein) wordt overschreden, is per direct een boete van 25% van de totale huursom per aanwezige persoon te betalen en wordt de verdere toegang tot de vakantiewoning per direct geweigerd, zonder terugbetaling van de waarborg of enige vergoeding.

 1. Huisdieren
 • Chalet Beukenhof & Eikenhof

Huisdieren worden toegelaten, na overleg en akkoord door verhuurder, met een maximum van 2 huisdieren, tenzij anders overeengekomen en door verhuurder per email aan huurder voor akkoord bevestigd.

Huisdieren zijn vervolgens niet toegelaten in zetels, stoelen en op de 1e verdieping (slaapkamers en badkamers). Indien huurder zich hier niet aan houdt, wordt door verhuurder een boete van 30,- euro per huisdier aan huurder in rekening gebracht.

Honden dienen behandeld te zijn tegen teken en vlooien.

Ontlasting van de huisdieren dient huurder telkens zelf direct op te ruimen.

De bijkomende kosten zijn dan 20,- euro per huisdier.

 • Chalet Pascal

In deze chalet zijn 4 honden toegelaten (meer op aanvraag). Er wordt GEEN extra kost aangerekend voor hun verblijf maar daarom vragen we wel om de woning netjes achter te laten (bezemschoon – zetels, stoelen, kasten, muren etc moddervrij aub).

Deze zaken zijn voorzien: afwasbare hondenkussens, 2 benchen voor middelgrote honden (met afwasbare hondenkussens), drink- en eetbakken, speelgoed & zetelbescherming (verplicht te gebruiken).

Algemene regels mbt de honden:
– Laat geen honden in bed
– Was geen honden in de douches
– Laat geen honden in de ligstoelen
– Gebruik de dekentjes in de zetel niet voor de honden, deze zijn voor hun baasjes
– Denk aan de hygiëne: tijdens de loopsheid een broekje, ontworm de honden & behandel ze tegen vlooien
– Ruim alle hondenpoep in de tuin op mbv de poepzakjes en gooi deze afgesloten bij het restafval
– Droog de honden steeds af vooraleer ze de chalet betreden, ook na een klein rondje in de tuin
– Voorzie voldoende handdoeken (ook bij droog weer kan onze streek drassig zijn en deze Ardense klei kan dan voor vlekken zorgen die bijna onmogelijk te verwijderen zijn)
– Hou de slaap- en badkamerdeuren overdag gesloten zodat de honden zonder toezicht niet in de kamers kunnen
– Laat honden zeker NIET op de bedden zonder bescherming (ook niet op bedden die jullie niet gebruiken tijdens het verblijf)

 1. Linnengoed

De bedden in alle slaapkamers zijn voorzien van een beschermhoes en hoofdkussens en dekbedden. De huurder dient zich te voorzien van lakens, dekbedovertrekken en kussenslopen. De breedtes van de bedden zijn 3x 160 cm (Chalet Eikenhof 180 cm),  en 2x 90 cm. Voor alle 2-persoons bedden geldt dat er per bed een 2-persoons dekbed aanwezig is.

Ook bij gebruik van slaapzak is een onderlaken en kussensloop vereist.

Op de matrassen ligt een matrasbeschermer. Huurder dient ter bescherming van de bedden altijd een onderlaken hierover te doen. Indien huurder dit verzuimt, worden per bed 15,- euro extra kosten in rekening gebracht.

In de vakantiewoning is ook geen bad- en keukenlinnen voorzien. Tenzij deze apart worden verhuurt. Dit kan je aanduiden op het reservatiedocument.

 1. Sauna

Het gebruik van badlinnen is verplicht in de sauna. Gelieve de sauna niet te betreden met schoenen.

De gebruiksaanwijzingen van de sauna vindt huurder terug in de vakantiewoning. Huurder dient deze op te volgen.
Na het gebruik van de sauna dient huurder deze steeds volgens instructie en enkel met zuiver water te reinigen. Hierbij mogen nooit detergenten worden gebruiken. De sauna is niet aangewezen voor kinderen.

Het is verboden, om glazen en voedsel te gebruiken in de sauna.
Het gebruik van onze installatie is gelimiteerd voor zwangere vrouwen (Sauna strikt verboden). Geen handdoeken of andere textielen laten drogen in de sauna.

 1. Jacuzzi & Zwemspa

Verhuurder biedt huurder het gebruik van een Jacuzzi & Zwemspa aan.

De gebruiksaanwijzingen van de jacuzzi/ zwemspa vindt huurder terug in de vakantiewoning. Huurder dient deze op te volgen.

Om energie te besparen doe je steeds de covers van de Jacuzzi & Zwemspa dicht als je er niet ingaat.

Het nemen van een douche is verplicht voor het gebruik van onze wellness. Na het gebruik van de sauna, jacuzzi/ zwemspa , bent u verplicht om een douche te nemen. De hygiëne moet ABSOLUUT gerespecteerd worden.

Het is verboden te duiken in de Jacuzzi en Zwemspa.

In geen enkel geval, mogen de instellingen van de toestellen veranderd worden. Het is verboden om producten toe te voegen, zowel in de Jacuzzi, als in de Zwemspa

Het is verboden, om glazen en voedsel te gebruiken in de  Zwemspa & jacuzzi.
In geval van slecht weer, zoals storm, of bliksem, zal het gebruik van de buiten-jacuzzi &  Zwemspa verboden zijn.

 1. Hottub ( kijk welke chalet een hottub heeft.)

Verhuurder biedt huurder het gebruik van een hout gestookte hottub aan.
Gelieve de hottub niet te betreden met schoenen. De gebruiksaanwijzingen van de hottup vindt huurder terug in de vakantiewoning. Huurder dient deze op te volgen. Na het gebruik van de hottup dient huurder deze steeds volgens instructie en enkel met zuiver water te reinigen. Hierbij mogen nooit detergenten worden gebruiken.
Het gebruik van de hottup is bedoeld voor dagdagelijks gebruik. Het maximaal gratis verbruik aan hout is 0,1 m3 per dag. Bij een overschrijding van meer dan 0,1 m3 op het verbruik per verblijf, wordt 10,- euro per 0,1 m3 hout door verhuurder aan huurder in rekening gebracht.

 1. Internet en Netflix

Verhuurder biedt aan huurder gratis draadloos internet.

 1. Pellet of houtkachel

Verhuurder biedt huurder het gebruik van een  hout of pellet kachel  aan.

Het gebruik van de  hout of pellet kachel is bedoeld voor dagdagelijks gebruik. Maar niet als hoofdverwarming.

De hoeveelheid brandhout dient u aan te duiden op het reservatiedocument ( online ) , en zal klaar liggen in de vakantiewoning.

Voor de pellet kachel liggen er zakken pellets in de chalets. Hetgeen wat u  verbruikt  wordt aangerekend.

 1. Inboedel

Er is een lijst van de complete inventaris in de vakantiewoning.

Verhuurder verzoekt huurder vriendelijk bij eventuele schade deze per direct (binnen 24 uur) aan verhuurder te melden.

Het is niet toegestaan om meubels (tafels, zetels, kasten, bedden, enzovoorts) te verplaatsen.

 1. Roken en gebruik van drugs

Uit respect voor medebewoners en volgende huurders is er een geheel rookverbod binnen in de vakantiewoning.

Buiten de vakantiewoning is er gelegenheid om te roken (bijvoorbeeld op het terras).

Bij het niet nakomen van dit rookverbod in de woning draagt de huurder alle kosten welke nodig zijn om de gehele vakantiewoning te reinigen.

Verder dienen een rokende huurder en/of medehuurders en/of eventuele gasten alle rookafval buiten brandveilig op te ruimen en voor vertrek compleet op te ruimen. Verhuurder heeft voor rokende huurders buiten de vakantiewoning asbakken beschikbaar gesteld.

Het gebruik van drugs en/of verdovende middelen is ten strengste verboden. Bij gebruik van drugs en/of verdovende middelen vervalt de huurovereenkomst per direct en wordt verdere toegang tot de woning per direct geweigerd, zonder terugbetaling van de waarborg of enige vergoeding.

 1. Afval

Voor het opruimen van afval heeft verhuurder een container ter beschikking gesteld. Deze is uit voorzorg afgesloten. In de vakantiewoning vindt huurder een sleutel om deze te openen, waarna huurder deze weer dient af te sluiten. Deze afvalcontainer is uitsluitend geschikt voor huisafval, welke niet moet worden gescheiden.

Huurder dient gebruik te maken van afvalzakjes in de desbetreffende afvalemmers. Indien huurder geen gebruik maakt van afvalzakjes in de afvalemmers, is verhuurder helaas genoodzaakt 15,- euro in rekening te brengen voor het reinigen van de emmers.

 1. Aankomst

Bij aankomst dient u de energiestanden op te schrijven op het voorziene document in de chalet. ( gas, water & elektriciteit)

Huurder kan de woning binnen vanaf 16:00 uur. Huurder ontvangt hiervoor van verhuurder een persoonlijke cijfercode.  In de technische berging vindt de  huurder ook de wasmachine en droger.

Mocht huurder bij aankomst ontbreken of schade aan de woning of inventaris constateren, gelieve dit per direct aan verhuurder te melden. Daarna heeft huurder geen mogelijkheid meer tot verhaal en moet verhuurder helaas aannemen dat deze door huurder is veroorzaakt.

 1. Vertrek

Op de dag van vertrek dient huurder de vakantiewoning uiterlijk om 10:00 uur te verlaten (vertrek kort weekend is om 20 u). Indien de huurder toch de vertrektijd overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van de volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder, tenzij anders vooraf overeengekomen en door verhuurder per email bevestigd.

Huurder dient de woning bezemschoon achter te laten, waarbij huurder kan denken aan:

 • Bezemschoon achterlaten van de woning (boete 50,- euro)
 • De afwasmachine leeg- en proper maken en alles terug op zijn plaats zetten (boete 15,- euro)
 • Alle prullenbakjes (badkamers, toiletten, en keuken) leegmaken en reinigen (boete 15,- euro)
 • Afval juist scheiden (Glas + papier meenemen naar huis) (boete 50,- euro)
 • Verwijder al het eten en drinken uit de kasten en ijskast (boete 15,- euro)
 • IJskast, oven, koffiezetapparaten, wafelijzer & microgolf proper te maken (boete 15,- euro per item)
 • Sauna en hottub schoonmaken (boete 20,- euro)
 • Bij gebruik van de barbecue(s), deze te reinigen (boete 20,- euro)
 • Hoezen over de tuinmeubelen doen, deze liggen in de rieten mand op terras. (boete 10,- euro)
 • Indien huisdieren zijn meegekomen, de ontlasting opruimen (boete 30,- euro)
 • Resten van rookwaren opruimen (boete 30,- euro)
 • Sleutels terug te hangen voor de volgende huurder
 • Alle ramen en deuren te sluiten & gordijnen gelijkvloers naar beneden doen.
 • Geen honden wassen in het bad.
 • Controleer goed of niets wordt vergeten (telefoons, tablets, opladers, kleding, ……)

Verhuurder heeft het recht om de aangegeven boetes bij huurder in rekening te brengen, maar niet de plicht om deze bij huurder in rekening te brengen.

 1. Prijzen

Alle aangegeven prijzen zijn in euro. Op de verhuur van deze vakantiewoning is geen BTW van toepassing, waardoor een gespecificeerde BTW-rekening niet mogelijk is.

De geldige prijzen zijn enkel de prijzen welke op de website (www.chalethurenindeardennen.be ) van verhuurder staan. Eerdere prijzen op reclamesites en/of eerdere aanbiedingen (ook van verhuurder) zijn niet meer geldig.

Alle aangegeven huurprijzen zijn op basis van particulieren verhuur. Bij zakelijke verhuur worden extra kosten in rekening gebracht over de totale huursom op basis de hoogste fiscale schaal van Belgische loonbelasting.

Energiekosten, schoonmaakkosten en eventueel toeristenbelasting kunnen in verband met wijzigingen, opgelegd door derden, worden aangepast. Prijzen die worden vastgelegd in de bevestigingsfactuur zijn, behoudens kennelijke vergissingen, bindend. De bevestigingsfactuur wordt door verhuurder aan huurder aangereikt in de bevestigingsemail.

 1. Aansprakelijkheid

De huurder aanvaardt dat hij / zij de aansprakelijkheid van verhuurder in geen geval kan inroepen voor schade, noch direct noch indirect en in welke vorm dan ook, veroorzaakt aan de huurder en/of medehuurders en/of gasten, zijn goederen of huisdieren, gedurende zijn verblijf.

De klachten van de huurder, die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen de vakantiewoning en zijn inventaris in vergelijking met de beschrijving op de website (www.chalethurenindeardennen ) van verhuurder of de slechte staat van onderhoud van de vakantiewoning, de tuin, de sauna en/of de zwemspa/ jacuzzi bij aankomst van de huurder, dienen door huurder direct aan de verhuurder te worden gemeld, en wel binnen 24 uur na aankomst. Verhuurder kan daarmee, binnen het redelijke en in overleg met huurder voor een oplossing zorgdragen.

De aansprakelijkheid van verhuurder kan bovendien niet worden ingeroepen, noch kan er door de huurder een beroep op worden gedaan, in geval van diefstal, brand of verhaal van de verhuurder van de vakantiewoning tegen de huurder, bijvoorbeeld uit hoofde van huurschade.

Verhuurder van de vakantiewoning kan een tekortkoming niet worden aangerekend indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, dus indien er sprake is van overmacht.

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gevolgen (bvb boetes) van officiële controle (bvb door politie) ivm de naleving van de Covid 19 regels die op dat moment gelden (bvb ivm bubbel, aantal personen, etc.)

 1. Verantwoordelijkheid

Verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige verstoring, of hinder tijdens het verblijf in de vakantiewoning, indien dit het gevolg is van onvoorziene gebeurtenissen. Verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan Verhuurder verantwoordelijk gesteld worden voor onderbreking van water, elektriciteit en internet indien dit het resultaat is van overmacht. Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, en voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis. Verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij ongevallen.
Huurder blijft volledig verantwoordelijk voor zijn / haar huisdier, ook als het huisdier ontsnapt uit de omheinde tuin.

 1. Klachten en geschillen

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 24 uur na het in bezitnemen van de vakantiewoning aan verhuurder wordt gemeld. Deze (dringende) meldingen dienen telefonisch aan verhuurder te worden gedaan, gevolgd door een bevestiging per email. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet de huurder de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen. Deze overeenkomst is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Belgisch recht. Alle geschillen, die uit deze overeenkomst zouden kunnen voortvloeien vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Belgische gerecht. 

 1. Tot slot

Alle losbladige informatie of informatie op de website (www.chalethurenindeardennen.be ) betreffende deze vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de voorzieningen is te goeder trouw door verhuurder verstrekt. Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal verhuurder de huurder hierover informeren, doch dan kan verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, of de voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander binnen alle redelijkheid kan herstellen.

Alle type en schrijffouten in deze overeenkomst, in alle losbladige informatie of in informatie op de website (www.chalethurenindeardennen ) geven geen rechten aan huurder.